Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2015

onzuiver

"Wszyscy mamy takie nasycone przeznaczeniem obiekty - dla jednego będzie to krajobraz powracający jak echo, dla innego 
liczba - jedno i drugie starannie wybrane przez bogów, żeby przyciągało zdarzenia szczególnie dla nas znamienne: tutaj John 
zawsze się potknie; tu serce Jane zawsze pęknie."

— Vladimir Nabokov, "Lolita"
Reposted bynothingwrongbadalenaizz09

May 02 2015

4304 8c19
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
7754 7e98 500
onzuiver

April 26 2015

9336 ca35
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viakotfica kotfica

April 25 2015

onzuiver

Marcin Świetlicki
WIERSZ BEZ ŚWIATŁA

Nie, nie napiszę listu. Światło nam umarło, 
śmierdzi po śmierci naftą. Światło zmarło. Światło 
nam wyłączyli urzędnicy. Pan kierownik przyszedł 
z fizycznym i wyłączył. Bo żyjemy w grzechu, 
nijak za to nie płacąc, więc znaleźli sposób, 
żebyśmy zapłacili - wyłączając światło.

Ciekawy eksperyment. Telewizor umarł.
Nie żałujemy nazbyt. Jedyny mankament, 
że już nic nie zagłusza szczekania sąsiadek. 
Ale za to kochamy się głośniej. I bardziej.

Ciekawy eksperyment. Jest tak, że się wszystka 
elektryczność skończyła, lecz nie tylko ona, 
także i w innych światłach trwa powolna czystka, 
zapałki nie chcą płonąć, przemokły, i kota 
oczy nie świecą nazbyt w tych ciemnościach, 
zimnościach, piwnicznościach, w których stanął dom.

A więc światło umarło. Wiele martwych świateł 
leży przede mną, w tym bezkształtnym mroku. 
Ze wszystkiego się zawsze uda robić wiersze, 
z martwego światła także. Nawet jest pożytek 
z ujadania sąsiadek. Z pana kierownika, 
który się niebezpiecznie w Pana Boga bawi.

April 11 2015

onzuiver
0221 4454
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland

March 24 2015

onzuiver

"Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika."


— Kurt Vonnegut
Reposted byHaereizz09
onzuiver
9692 e743 500
5212 a0d2 500
Reposted frompunkscully punkscully

March 18 2015

onzuiver
1264 b6ae 500
Reposted fromBlackkRose BlackkRose viarosalie rosalie

March 17 2015

onzuiver
2572 e7f6
<3 
onzuiver
3822 88bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaopuszek opuszek
onzuiver
3971 7955 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaopuszek opuszek
onzuiver
8996 8fd2
Reposted frommisza misza
onzuiver
9027 cf39
Reposted frommisza misza
onzuiver
6441 d748
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viamisza misza

February 23 2015

onzuiver
6904 733d
Reposted fromyourdemise yourdemise

February 21 2015

onzuiver
0937 1755
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl